Nieuws uit de groepen

Nieuws uit de groepen

Wie wij zijn:

Spring High Go! is onze nieuwe telg

Telg voor jonge kinderen

In de bloei van hun leven

Die een start maken in het onderwijs

Onderwijs waar volop ruimte is voor spel

Spel, lucht, licht, beweging

Spel in je eentje en spel met elkaar

Waar we je de hand toereiken

Hand om je te helpen

Te helpen om de stap te zetten die je alleen niet zet

Omdat je nog niet durft, wil of kan

En een hand die je opvangt, omdat jij vol gas vooruit gaat

En soms een beetje onbezonnen bent

 

Bij Spring High Go! kijken we goed naar je

We volgen je met onze ogen

Zien hoe jij de wereld ervaart

De wereld toe treedt in vertrouwen

Jij durft, samen of alleen

Elke dag weer die stap te zetten

 

En we maken plezier met elkaar

We ontmoeten elkaar elke dag

Jou en je ouders of andere opvoeders

We luisteren naar elkaar en gaan regelmatig het gesprek samen aan

Mensen die jou goed kennen zijn onze belangrijkste partners

Daarom staat onze deur iedere dag tot 9 uur open

En soms wat langer, omdat dat soms nodig is

We starten samen en sluiten samen af

 

Als jong kind vind jij het fijn om te bewegen

Bewegen is belangrijk op Spring High

Stilzitten bijna niet nodig

Als jij kunt bewegen leer je

Je leert de wereld om je heen kennen

Ervaart deze wereld binnen en buiten de school

We gaan graag de natuur in

Daarom staan we in de groenste wijk van Amsterdam

 

Samen leren we betekenis te geven aan onze directe omgeving

We willen er meer over leren, onze wereld vergroten

Verwondering, interesse en belangstelling opwekken

Samen er op uit trekken, buiten de muren van onze school

Zo leren we steeds meer van de wereld en de mensen om ons heen

en leren we voor onszelf en de ander te zorgen

 

Heb je ons nog niet gevonden? 

We zitten op de mooiste zolder van Amsterdam Nieuw-West

Kom je snel een keer bij ons kijken?

We zien je graag op Spring High!

 

Onze onderbouw

Kernthema ´ Ik en mijn wereld´

De eerste periode van dit schooljaar werken wij aan het thema ´Ik en mijn wereld'. Het thema zal geopend worden met kringactiviteit : Wie ben jij? en wat is jouw wereld? Tijdens de kringgesprekken komen veel leuke reacties op de vragen aan de kinderen, wie ben jij? met wie woon jij in huis? weet jij in welke stad jij woont? 

Vol enthousiasme vertellen kinderen over hun familie, huisdier of dat zijn/haar vader of moeder uit een ander land komen. Daarnaast worden er hele leuke, mooie knutselwerkjes gemaakt door kinderen (zie foto´s). 

We werken in deze kernthema’s in periodes van 12 weken. Daarna tonen de leerlingen aan wat ze gemaakt, geleerd en ontdekt hebben, in onze verschillende ontdek- en themahoeken,  ontwikkelingsmateriaal (ook vanuit het Montessorionderwijs) en de start-doelen voor kleuters op het gebied van taal en rekenen. 

 

Themawoord: De Wereld

Leerdoelen taal:

  • kinderen kunnen (kleine) visuele verschillen waarnemen
  • kinderen kunnen (kleine) visuele verschillen waarnemen en benoemen
  • Kinderen kunnen bij plaatjes, woorden op klankgroep bij elkaar sorteren
  • kinderen kunnen woorden die in klankgroepen worden aangeboden het juiste plaatje bij elkaar brengen of aanwijzen. 

Elke week krijgen de kleuters een nieuwe letter aangeboden, de kinderen krijgen verschillende opdrachten waaruit zij zelf kunnen kiezen en waar zij mee starten. Denk hierbij aan: de letter W schilderen, een woordweb met de woorden die je al kent met de letter W, een wereldbol knutselen, de letter W leren schrijven en stempelen.  

Woordenschataanbod:  

was-wereld- woensdag * wang- water-wesp * worm- wind- winkel 

Rijmwoorden:  

was-bas * wang-bang * wind- vind * wesp-gesp * winkel-rinkel

 

Leerdoelen rekenen:

  • kinderen kunnen op basis van klein en groot op volgorde leggen
  • kinderen kunnen de cijfer 1 t/m 4 goed schrijven,veren en knutselen en het herkennen ervan
  • kinderen gaan met rekenstokken aan de slag tot cijfer 10
  • kinderen ontdekken de vormen vierkant, cirkel en driehoek 

 

Motoriek:

Met onze jongste leerlingen werken we aan zowel de grove motoriek tijdens spel en dagelijks bewegingsonderwijs en dans. Daarnaast is er veel aandacht voor de fijne motoriek, patronen/schrijfrichting en sensomotoriek (zand, verf, water).

 

Terug

August Alleb├ęplein 17

1062 AA Amsterdam

06 4856 4105

e.devries@nullspringhigh.nl