Het gebouw

Het gebouw

In Slotervaart, aan het August Allebéplein, is in 2015 het Meervoud gerealiseerd. Het Meervoud heeft meer dan alleen een onderwijsfunctie. Het gebouw wordt tevens gebruikt voor een scala aan maatschappelijke en culturele functies, zoals een ouderkindcentrum, speelotheek, buitenschoolse opvang (Impuls) en GG&GD.

Het Meervoud is door dit veelzijdige gebruik een middelpunt van de wijk.


Op de begane grond is er een ruime entree met een tribunetrap. Verder zijn er enkele speellokalen, opgezet naar een multifunctioneel ontwerp. Door middel van een transparant industrieel gordijn kunnen de lokalen worden afgescheiden van of juist worden toegevoegd aan de centrale hal. Door de lokalen bij de centrale hal te voegen ontstaat er een aula. In het midden van het gebouw is een verhoogde gymzaal gerealiseerd. Hierdoor krijgt de voorgevel zijn hoogte en wordt de hoofdingang geaccentueerd.


Kijkend naar de gevel van het gebouw springt het decoratieve baksteenpatroon in het oog. De rozetten verwijzen naar de Arabische cultuur en de multiculturele samenleving. Het patroon is geïnspireerd op de gevel van het Institut du Monde Arabe in Parijs van architect Jean Nouvel. Naast de rozetten wordt de gevel getypeerd door de combinatie van de materialen glas en grijsgeschilderd beton op de begane grond. Op de eerste en tweede verdieping wordt het beeld gedomineerd door de donkergrijze vensters. Door middel van bankjes en plantenbakken, welke geïntegreerd zijn in de gevel, wordt een verbinding gecreëerd tussen het gebouw en het schoolplein.

[tekst van https://www.arcam.nl/brede-school-het-meervoud]

 

Onze school bevindt zich op de derde etage en is vormgegeven binnen diverse open ruimtes waar leerlingen van 4 tot 10 jaar door leerkracht en onderwijsondersteuners worden begeleid in hun leerproces. We kijken daarbij goed naar leerlingen, hebben zicht op wat zij in huis hebben, prikkelen hun nieuwsgierigheid en stimuleren hen om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. De fysieke omgeving geeft ruimte om op ontdekking te gaan. Leermaterialen vanuit het Montessori-onderwijs en een divers aanbod ontwikkelingsmateriaal wat jonge leerlingen voorbereid op het verwerven van taal- en rekenvaardigheden staan tot de beschikking van de leerling. De leerkracht/coaches spelen hierbij een begeleidende en stimulerende rol. Ook wordt er ingezet op samenwerken met andere leerlingen in verschillende leeftijden. 

Leerlingen uit diverse achtergronden en leeftijden ontmoeten elkaar en leren ieders wereld kennen. We omarmen deze diversiteit als een weerspiegeling van de stad Amsterdam en specifiek de wijk Nieuw-West. Spelenderwijs ontdekken de leerlingen de wereld, de verschillende denkwijzen en sociale aspecten van een ander.  

Terug

August Alleb├ęplein 17

1062 AA Amsterdam

06 4856 4105

e.devries@nullspringhigh.nl