Medezeggenschap en Ouderbetrokkenheid

Medezeggenschap en Ouderbetrokkenheid

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

 

Samenstelling

  • Wieteke Dekker (leerkracht)
  • Judith Hoohenkerk (leerkracht)
  • Vacature (oudergeleding)

Notulen

De notulen van de mr vergaderingen zijn te vinden bij [downloads]

 

Terug

August Alleb├ęplein 17

1062 AA Amsterdam

06 4856 4105

e.devries@nullspringhigh.nl